วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2559

น้ำยากำจัดปลวก บริษัท แอนเทอร์ จำกัด

 • นี่คือหนึ่งในน้ำยาคุณภาพที่บริษัทแอนเทอร์ จำกัดใช้ในการให้บริการกำจัดแมลง

  อาเจนต้า
  เลขที่ อย. วอส.456/2549 EC.
  สารออกฤทธิ์ Fipronil 2.5% w/v
  บรรจุ 1 ลิตร  AJENDA 25 EC น้ำยากำจัดปลวก สูตรตายต่อเนื่องถึงรัง
  คุณลักษณะเฉพาะ
  ชื่อการค้า
  อาเจนด้า(Ajenda 25 EC.)
  กลุ่มสารเคมี
  เฟนนิลไพราโซล (Phenylpyrazole)
  ชื่อสามัญและอัตราส่วน
  ฟิโปรนิล 2.5 % w/v (Fipronil  2.5%)
  ชื่อเคมี
  :(+)-5-amino-1-(2,6-dichloro-α, α, α-trifluoro-p-tolyl)
     -4-trifluoromethylsulfinyl-  pyrazole-3-carbonitrile
  ค่าความปลอดภัย
  : LD 50 มากกว่า 2000 mg./kg
  ชนิดหรือรูปแบบ
  ของเหลวใส สีเหลืองอ่อน
  กลิ่น
  มีกลิ่นเฉพาะตัวเล็กน้อย ไม่ฉุน
  ลักษณะการนำไปใช้
  ฉีดอัดลงในดิน และฉีดเคลือบสเปรย์
  อัตราส่วนผสม
  :1:100
 • บริษัท แอนเทอร์ จำกัด
  รับบริการกำจัดแมลง  ปลวก  มด  หนู  และแมลงสาบ
  32/3 หมู่1 ซ.นนทบุรี 22 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี
  โทรศัพท์:   0 2968 0711
  โทรสาร:    0 2968 0712
  อีเมล:       niran_anter@hotmail.com    มือถือ  นิรันดร์  ศิริอาภรณ์ธรรม  081-641-8183

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น